wu
GBA GBC GameCube NES N64 NDS PS1 PSP Sega SNES
Add to Wishlist
YORUBA VERSION
Bellow is the photo of Elemoso Ogun of Ijagbo Land and Oluode Aluwo Of Offa at the Ogun Festival In Omupo
>
APA OFA ARA 10
OFO RE: Aye e ma ka mi mo won, a ki ka legunsoloko mo igi ile, aye e ma ka mi mo won, a ki ka eru mo ohun elo obe, aye e ma ka mi mo won, a ki ka eran alangba mo eran ori ate
09079098548